• aaa witryna
 • pr_26
 • pr_30
 • pr_37
 • pr_46
 • pr_51

OKAZJA!

Balticus Czarny Pył

2 200,00 PLN


Jesteśmy on-line poniedziałek - sobota: 9:00-22:00, niedziela: 9:00-21:00
W ofercie 1544 zegarki
Do każdego zakupu powyżej 1000 złotych książka "Czas i urządzenia do jego pomiaru" gratis!

Regulamin sklepu internetowego www.e-zegarki.info.pl

§ 1

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – "ORNAMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Borowa 17, 05-506 Wilcza Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy pod numerem 0000019761, NIP: 5210122114, REGON: 002035706, kapitał zakładowy: 280 000,00 zł.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.e-zegarki.info.pl
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności zegarki.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Biuletyn – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (lub też telefonu).
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 4. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Informacje o dostępności i przewidywanym terminie dostawy i uwidocznione są na kartach poszczególnych Towarów.
 7. Sprzedawca dopuszcza możliwość negocjacji cen. Szczegóły uzyskać można telefonicznie pod numerem 22 222-03-05 bądź za pośrednictwem poczty e-mail: promocja@zegarki.info.pl.
 8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski. Sprzedawca umożliwia również wysyłki zagraniczne, które są realizowane wyłącznie przez firmę kurierską.
 9. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 10. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu (w tym m. in. uzyskiwania rabatów), Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 11. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

§ 3

Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez ikonę „Kup teraz” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”).
 2. W wyjątkowych przypadkach, Sprzedawca przyjmuje Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem tel. 22 222 03 05, w dni robocze w godzinach 9:00-22:00.
 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
  a) e-mail zawierający wszystkie istotne warunki Zamówienia - wraz z linkiem, którego kliknięcie jest niezbędnym elementem potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Kupującego,
  b) w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
  c) w terminie 3 dni roboczych e-mail potwierdzający wysłanie przez Sprzedawcę zamówionego Towaru.
 4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania złożonego Zamówienia bądź w przypadku odbioru osobistego do chwili odbioru. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem na adres info@zegarki.info.pl lub telefonicznie pod nr 22 222-03-05). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania towaru.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 11 1050 1041 1000 0022 6136 0966 (ING BŚK o/Warszawa),
  b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Płatności.pl,
  c) kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w salonie Sprzedawcy „odCzasu doCzasu” przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa (Centrum Handlowe „Złote Tarasy”
  d) gotówką za pobraniem do rąk kuriera lub przy odbiorze osobistym w salonie Sprzedawcy „odCzasu doCzasu” przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa (Centrum Handlowe „Złote Tarasy”).
 6. Szczegółowe informacje o sposobach realizacji płatności zawarte są w zakładce „Sposoby płatności”.
 7. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien opłacić Zamówienie w terminie 10 dni od otrzymania informacji o jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 8. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0,00 zł). Ponadto przy jednorazowym Zamówieniu na kwotę co najmniej 1500 zł brutto (wartość Towaru bez kosztów dostawy) koszty dostawy ponosi Sprzedawca; dotyczy to wyłącznie dostawy na terenie Polski. Szczegóły dotyczące dostawy Towarów znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”.

 

§ 4

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza albo przy składaniu Zamówienia telefonicznie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia przez niego Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Kupującego nie jest dla Sprzedawcy wiążąca.
 3. Sprzedawca zastrzega, że warunkiem realizacji umowy sprzedaży może być dokonanie przez Kupującego przedpłaty (zadatku) o wartości do 20 % zamawianego Towaru.
 4. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem i za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 5. Realizacja Zamówienia złożonego w dni robocze po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 6. Towar dostarczany jest Kupującemu na terenie Polski zazwyczaj w terminie od 2 do 3 dni licząc od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia (maksymalnie w terminie 7 dni roboczych). W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce „Czas realizacji zamówień”.
 7. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru
 8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 9. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów na terenie Polski poprzez:
  a) firmę kurierską
  b) Pocztę Polską
  c) możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w salonie Sprzedawcy „odCzasu doCzasu” przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa (Centrum Handlowe „Złote Tarasy”).
 10. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za granicę wyłącznie poprzez firmę kurierską. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Kupujący.
 11. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

 

§ 5
Reklamacja i gwarancja

 1. Konsumentowi z tytułu niezgodności Towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres salonu Sprzedawcy „odCzasu doCzasu” przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa (Centrum Handlowe „Złote Tarasy”), najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA – sklep internetowy”.
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status Konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących Konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący Konsumentem.
 7. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (warunki, jak i okres gwarancji podane są w każdym dokumencie gwarancyjnym).

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  c) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. oochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  d) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  e) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  f) dostarczania prasy,
  g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.
 3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaruniezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia/podając dane w telefonicznie oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając ww. formularze lub podając dane telefonicznie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Zapisując się do Biuletynu w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.
 7. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w Biuletynie wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z Biuletynu.
 9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.e-zegarki.info.pl (zakładka „Regulamin”).

Okazja!

OKAZJA!

Balticus Czarny Pył

2 200,00 PLN

Zapraszamy

W naszym salonie możecie Państwo obejrzeć i przymierzyć każdy z zegarków oferowanych w sklepie interetowym.

CH Złote Tarasy
Salon odCzasu doCzasu

ul. Złota 59
00-120 Warszawa
poniedziałek - sobota: 9.00 - 22.00
niedziela: 9.00 - 21.00

Zaloguj się:

Zarejestruj się Przypomnij hasło

Aerowatch
Alpina
Aviator
Balticus
Błonie
Calvin Klein
Certina
Chopard
Citizen
Continental
Copernicus
Cover
Daniel Wellington
Davosa
EILUX
Epos
Esprit
Eterna
Fortis
Fossil
Fossil Q
Frederique Constant
Gerlach
Glycine
H. Moser
IWC Schaffhausen
JUNGHANS
Longines
Maurice Lacroix
Michael Kors
MeisterSinger
Nixon
Obaku
Orient
Orient Star
Oris
Perrelet
Polpora
Rado
Roamer
Skagen
Sturmanskie
TAG Heuer
Tissot
William L.
Vostok Europe
Xicorr
WOLF Designs
EBEL

Nasz biuletyn

Jeśli chcą Państwo otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach, to prosimy o dopisanie się do listy subskrybentów.